Kaczmarczyk, M. „REFLEKSJE NAD TOŻSAMOŚCIĄ W DRAMACIE OŁEKSANDRA IRWANCIA KŁAMCZUCH Z PLACU LITEWSKIEGO”. Studia Ukrainica Posnaniensia, T. 5, marzec 2017, s. 279-88, doi:10.14746/sup.2017.5.33.