Kuczyńska, M. „CYRYLA STAWROWIECKIEGO OD CZYTANIA TWÓRCZOŚCI PIOTRA SKARGI — NA PRZYKŁADZIE ŻYWOTA ŚW. STEFANA I KAZANIA NA OŚWIĘCENIE ŚWIĄTYNI”. Studia Ukrainica Posnaniensia, T. 5, marzec 2017, s. 317-30, doi:10.14746/sup.2017.5.36.