Nowacki, A. „AKTYWNY ROMANTYZM. ESTETYKA LITERACKA WAPLITE W ŚWIETLE DOKUMENTÓW PROGRAMOWYCH”. Studia Ukrainica Posnaniensia, T. 5, marzec 2017, s. 331-9, doi:10.14746/sup.2017.5.37.