Молчко, Оксана. „СЕМАНТИКА І ПРАГМАТИКА ПОРІВНЯННЯ: ЙОГО МОВНІ І МОВЛЕННЄВІ ФУНКЦІЇ В ЛІНГВОКРЕАТИВНІЙ КОМУНІКАТИВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ”. Studia Ukrainica Posnaniensia 1 (styczeń 1, 2013): 139–143. Udostępniono grudzień 5, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sup/article/view/1257.