Загнітко, Анатолій, i Lubomira Hnatiuk. „TYPOLOGIA PRZEJAWIANIA SIĘ ZASAD KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ W POLSKIM, UKRAIŃSKIM, BRYTYJSKIM ORAZ AMERYKAŃSKIM ŚRODOWISKACH JĘZYKOWO-KULTUROWYCH”. Studia Ukrainica Posnaniensia 3 (styczeń 1, 2015): 365-371. Udostępniono lipiec 5, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sup/article/view/1694.