Stępnik-Szeptyńska, Jadwiga. „TABU JĘZYKOWE I EUFEMIZACJA A WARIANTYWNOŚĆ TEKSTÓW UKRAIŃSKICH LUDOWYCH PIEŚNI OBSCENICZNYCH”. Studia Ukrainica Posnaniensia 9, no. 1 (wrzesień 13, 2021): 99-112. Udostępniono czerwiec 28, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sup/article/view/29384.