LIS-MARKIEWICZ, PRZEMYSŁAW. „KONCEPTOSFERA LIRYKI JURIJA KOSACZA”. Studia Ukrainica Posnaniensia 9, no. 2 (grudzień 31, 2021): 135–151. Udostępniono grudzień 7, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sup/article/view/31115.