1.
Загнітко А, Hnatiuk L. TYPOLOGIA PRZEJAWIANIA SIĘ ZASAD KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ W POLSKIM, UKRAIŃSKIM, BRYTYJSKIM ORAZ AMERYKAŃSKIM ŚRODOWISKACH JĘZYKOWO-KULTUROWYCH. SUP [Internet]. 1 styczeń 2015 [cytowane 5 lipiec 2022];3:365-71. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sup/article/view/1694