1.
Stępnik-Szeptyńska J. TABU JĘZYKOWE I EUFEMIZACJA A WARIANTYWNOŚĆ TEKSTÓW UKRAIŃSKICH LUDOWYCH PIEŚNI OBSCENICZNYCH. SUP [Internet]. 13 wrzesień 2021 [cytowane 3 lipiec 2022];9(1):99-112. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sup/article/view/29384