[1]
Parzych-Blakiewicz, K. 2022. Posługa teologów świeckich w Kościele (perspektywa teologiczno-dogmatyczna). Teologia i Moralność. 17, 2(32) (grudz. 2022), 47–57. DOI:https://doi.org/10.14746/TIM.2022.32.2.3.