(1)
Guzdek, P. Konferencja „Życie najpiękniejszym Darem Boga... Implikacje Normatywne godności Nienarodzonego Dziecka I Jego rodziców” (Kalisz, 3 Czerwca 2022 Roku). 10.14746/tim 2022, 17, 375-393.