(1)
Bogacki, J. Międzynarodowa Konferencja Teologiczna O św. Józefie „Patris corde” (Kalisz, 4-5 Czerwca 2021 Roku). 10.14746/tim 2022, 17, 261-267.