(1)
Olczyk, M. Ludzkie ciało I powinność Moralna. Artykuł Recenzyjny Monografii Wieloautorskiej. 10.14746/tim 2022, 17, 341-362.