(1)
Olearczyk, T. Samotność człowieka Jako doświadczenie Osobowe. Próba Typizacji Zjawiska. 10.14746/tim 2022, 17, 295-315.