(1)
Różański, J. Posługa świeckiego Misjonarza W Kościele. 10.14746/tim 2022, 17, 105-121.