(1)
Bartoszek, A. Spór O Eucharystię W Epidemii, Ze szczególnym uwzględnieniem Aspektu Teologicznomoralnego. 10.14746/tim 2022, 17, 205-227.