(1)
Młyński, J. Bezpieczeństwo seniorów W kontekście Wyzwań Polityki Lokalnej W Polsce. 10.14746/tim 2022, 17, 229-242.