(1)
Kochel, J. Towarzyszenie W Rodzinie Osobom Starszym. 10.14746/tim 2023, 18, 9-26.