Bogacki, J. (2022). Międzynarodowa Konferencja Teologiczna o św. Józefie „Patris corde” (Kalisz, 4-5 czerwca 2021 roku). Teologia I Moralność, 17(1(31), 261–267. https://doi.org/10.14746/TIM.2022.31.1.19