Olczyk, M. (2022). Ludzkie ciało i powinność moralna. Artykuł recenzyjny monografii wieloautorskiej. Teologia I Moralność, 17(2(32), 341–362. https://doi.org/10.14746/TIM.2022.32.2.20