Derdziuk, A. (2022). Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia Teologów Moralistów w Polsce za lata 2019-2022. Teologia I Moralność, 17(2(32), 401–408. https://doi.org/10.14746/TIM.2022.32.2.25