Olearczyk, T. (2022). Samotność człowieka jako doświadczenie osobowe. Próba typizacji zjawiska. Teologia I Moralność, 17(2(32), 295–315. https://doi.org/10.14746/TIM.2022.32.2.17