Parzych-Blakiewicz, K. (2022). Posługa teologów świeckich w Kościele (perspektywa teologiczno-dogmatyczna). Teologia I Moralność, 17(2(32), 47–57. https://doi.org/10.14746/TIM.2022.32.2.3