Różański, J. (2022). Posługa świeckiego misjonarza w Kościele. Teologia I Moralność, 17(2(32), 105–121. https://doi.org/10.14746/TIM.2022.32.2.6