Bartoszek, A. (2022). Spór o Eucharystię w epidemii, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu teologicznomoralnego. Teologia I Moralność, 17(2(32), 205–227. https://doi.org/10.14746/TIM.2022.32.2.12