Młyński, J. (2022). Bezpieczeństwo seniorów w kontekście wyzwań polityki lokalnej w Polsce. Teologia I Moralność, 17(2(32), 229–242. https://doi.org/10.14746/TIM.2022.32.2.13