Tutak, M. J. (2023). Religijność społeczeństwa ukraińskiego w perspektywie wyzwań dla Kościoła w Polsce. Teologia I Moralność, 18(1(33), 185–211. https://doi.org/10.14746/TIM.2023.33.1.12