Olczyk, Maciej. 2022. „Ludzkie ciało I powinność Moralna. Artykuł Recenzyjny Monografii Wieloautorskiej”. Teologia I Moralność 17 (2(32):341-62. https://doi.org/10.14746/TIM.2022.32.2.20.