Olearczyk, Teresa. 2022. „Samotność człowieka Jako doświadczenie Osobowe. Próba Typizacji Zjawiska”. Teologia I Moralność 17 (2(32):295-315. https://doi.org/10.14746/TIM.2022.32.2.17.