Bartoszek, Antoni. 2022. „Spór O Eucharystię W Epidemii, Ze szczególnym uwzględnieniem Aspektu Teologicznomoralnego”. Teologia I Moralność 17 (2(32):205-27. https://doi.org/10.14746/TIM.2022.32.2.12.