Dudziak, Urszula. 2022. „Attitudes Towards the Regulation of Family Fertility. Reality and Pastoral Guidelines”. Teologia I Moralność 17 (2(32):273-94. https://doi.org/10.14746/TIM.2022.32.2.16.