Olczyk, M. (2022) „Ludzkie ciało i powinność moralna. Artykuł recenzyjny monografii wieloautorskiej”, Teologia i Moralność, 17(2(32), s. 341–362. doi: 10.14746/TIM.2022.32.2.20.