Parzych-Blakiewicz, K. (2022) „Posługa teologów świeckich w Kościele (perspektywa teologiczno-dogmatyczna)”, Teologia i Moralność, 17(2(32), s. 47–57. doi: 10.14746/TIM.2022.32.2.3.