Różański, J. (2022) „Posługa świeckiego misjonarza w Kościele”, Teologia i Moralność, 17(2(32), s. 105–121. doi: 10.14746/TIM.2022.32.2.6.