Młyński, J. (2022) „Bezpieczeństwo seniorów w kontekście wyzwań polityki lokalnej w Polsce”, Teologia i Moralność, 17(2(32), s. 229–242. doi: 10.14746/TIM.2022.32.2.13.