Tutak, M. J. (2023) „Religijność społeczeństwa ukraińskiego w perspektywie wyzwań dla Kościoła w Polsce”, Teologia i Moralność, 18(1(33), s. 185–211. doi: 10.14746/TIM.2023.33.1.12.