[1]
P. Guzdek, „Konferencja «Życie najpiękniejszym darem Boga... Implikacje normatywne godności nienarodzonego dziecka i jego rodziców» (Kalisz, 3 czerwca 2022 roku)”, 10.14746/tim, t. 17, nr 2(32), s. 375–393, grudz. 2022.