[1]
M. Olczyk, „Ludzkie ciało i powinność moralna. Artykuł recenzyjny monografii wieloautorskiej”, 10.14746/tim, t. 17, nr 2(32), s. 341–362, grudz. 2022.