[1]
T. Olearczyk, „Samotność człowieka jako doświadczenie osobowe. Próba typizacji zjawiska”, 10.14746/tim, t. 17, nr 2(32), s. 295–315, grudz. 2022.