[1]
K. Parzych-Blakiewicz, „Posługa teologów świeckich w Kościele (perspektywa teologiczno-dogmatyczna)”, 10.14746/tim, t. 17, nr 2(32), s. 47–57, grudz. 2022.