[1]
J. Różański, „Posługa świeckiego misjonarza w Kościele”, 10.14746/tim, t. 17, nr 2(32), s. 105–121, grudz. 2022.