[1]
J. Młyński, „Bezpieczeństwo seniorów w kontekście wyzwań polityki lokalnej w Polsce”, 10.14746/tim, t. 17, nr 2(32), s. 229–242, grudz. 2022.