[1]
J. Kochel, „Towarzyszenie w rodzinie osobom starszym”, 10.14746/tim, t. 18, nr 2(34), s. 9–26, grudz. 2023.