Bogacki, J. „Międzynarodowa Konferencja Teologiczna O św. Józefie «Patris corde» (Kalisz, 4-5 Czerwca 2021 Roku)”. Teologia I Moralność, t. 17, nr 1(31), lipiec 2022, s. 261-7, doi:10.14746/TIM.2022.31.1.19.