Olczyk, Maciej. „Ludzkie ciało I powinność Moralna. Artykuł Recenzyjny Monografii Wieloautorskiej”. Teologia I Moralność, t. 17, nr 2(32), grudzień 2022, s. 341-62, doi:10.14746/TIM.2022.32.2.20.