Olearczyk, Teresa. „Samotność człowieka Jako doświadczenie Osobowe. Próba Typizacji Zjawiska”. Teologia I Moralność, t. 17, nr 2(32), grudzień 2022, s. 295-1, doi:10.14746/TIM.2022.32.2.17.