Bartoszek, Antoni. „Spór O Eucharystię W Epidemii, Ze szczególnym uwzględnieniem Aspektu Teologicznomoralnego”. Teologia I Moralność, t. 17, nr 2(32), grudzień 2022, s. 205-27, doi:10.14746/TIM.2022.32.2.12.