Bogacki, Jakub. „Międzynarodowa Konferencja Teologiczna O św. Józefie «Patris corde» (Kalisz, 4-5 Czerwca 2021 Roku)”. Teologia i Moralność 17, no. 1(31) (lipiec 24, 2022): 261–267. Udostępniono grudzień 3, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tim/article/view/34778.