Bartoszek, Antoni. „Spór O Eucharystię W Epidemii, Ze szczególnym uwzględnieniem Aspektu Teologicznomoralnego”. Teologia i Moralność 17, no. 2(32) (grudzień 30, 2022): 205–227. Udostępniono lipiec 22, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/tim/article/view/36773.