[1]
Przybecki, A. 2018. Pojęcie modelu duszpasterstwa w teologii pastoralnej. Teologia Praktyczna. 9 (lis. 2018), 127-135. DOI:https://doi.org/10.14746/tp.2008.9.10.